Skip to main content Skip to search

Archives for Uncategorized

KATILDIĞIM EĞİTİMLER

BAŞARILI ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK:PROF.DR ACAR BALTAŞ

BAŞARININ 5 BEDEN HALİ: YASEMİN ÖZKUL AYDIN

YAŞAM ZEKASI&BAŞARILI ZEKA :PROF.DR.ERDAL ATABEK
Yaşam Zekası: Hayatta başarılı olma yeteneği.
Akademik başarı, günlük hayatta uygulamaya geçirilmediği sürece çok öneminin olmadığını savunmaktadır.
Başarılı zekaya sahip kişiler ,bulundukları çevreye uyum sağlamada ve çevre şartlarına uygun bir şekilde davranmakta yada uygun bir çözüm yolu bulmakta sorun yaşamazlar.

KİŞİLİKLİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK:DOÇ.DR. ORHAN AYDIN

KÖKLER VE KANATLAR: DR.BELMA TUĞRUL

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUKLARDA CİNSELLİK VE MAHREMİYET EĞİTİMİ: PROF.DR.İSMİHAN ÇETİN ARTAN.

DEĞERLERLE YAŞAMAK VE YÖNETMEK:PROF.DR.ACAR BALTAŞ

ANNE BABA OKULU: TAŞ MEKTEP REHBER ÖĞRETMEN SELİN HANIM

Read more

ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN BAŞARIYA ETKİSİ

ELEŞTİREL DÜŞÜNME:
Eleştirel düşünme, üst düzey bir zihinsel eylem biçimi olup, karşılaşılan durumlarla ilgili akılcı düşünerek sonuç çıkarmaktır. Çocukların farklı bakış açısı kazanması, sahip olduğu bilgileri doğru ve yerinde kullanması, nesnel bir dünya görüşüne ve problem çözme becerisine sahip olması açısından oldukça önemlidir.
 Ne yazık ki eğitim sistemimiz çocuklarımızın eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek adına yetersiz kalmaktadır. Ezbere dayalı bir sistem.
Mesela benim çocukluğumda: Hayvanlar nerede yaşar? Sorusuna havada,karada,denizde diye yanıt verirdik. Oysaki havada uçan memeliler orada yaşamazlar,sadece uçar ve geri dönerler.

Eleştirel Düşünme&Duygusal Zeka
 Dünyada başarılı olmuş pek çok kişinin ortak özelliği duygusal zeka kapasitelerinin yüksek olmasıdır.
 Yani, öğrendiğini kullanabilen, gerçek hayattaki uygulamaları üzerinde düşünen ve dönüştürebilen yani eleştirel bakış açısına sahip bireyler olmalarıdır.
 Aslında Eleştirel düşünme becerisi ile Duygusal zeka kapasitesi arasında çift yönlü bir ilişki vardır.
 Bu anlamda Eleştirel düşünme becerisi kazandırılarak Duygusal zeka kapasitesi de artırılabilir.
Not: Duygusal zekanın en kritik noktası ‘Hazzı Erteleme’
Duygularını yönetemiyorsan sorunlusun.(Prefontal kortexi bastırır limbikle dengede çalışırsa.)

Eleştirel Düşünme
Çocuklar fikirlerini özgürce ifade etmeleri için teşvik edildiklerinde, sorgulamalarına izin verildiğinde ve düşünmeleri için gerekli koşullar sağlandığında, problem çözme yollarını da öğrenirler.
 Eleştirel düşünen birey, niçin ve nasıl düşündüğünün farkında olur.
 Yalnızca kendi düşünme süreçlerinin farkında değil, başkalarının düşünme süreçlerini de göz önünde bulundurur
Aileler bu beceriyi kazanması için soru sorup düşünmeye, sorgulamaya teşvik edebilirler
 Bu ödevinin amacı nedir?
 Senin uzun ve kısa vadeli amaçların nelerdir?
 Bu bilgilerden nasıl bir anlam çıkarabilirsin?
 Bu ödevi iyi yaparsan, bu sana hangi açılardan katkı sağlar?
 Matematik problemlerini iyi çözmek ileride sana nasıl yararlar sağlar?
 Bu konudaki görüşün nedir?
 Daha iyi okuma becerisine sahip olman diğer derslerdeki başarını nasıl etkiler?
 Bu kararından hayatın nasıl etkilenir?
 Bu tarihi yorum sence hangi görüş açısıyla yapılmıştır?
 Bu program/kitap sence hangi anlayışı yansıtmaktadır?
 Bu konudaki görüşün nedir?
Bu yolla aile içi sohbetler derinleştirilerek ve zenginleştirilerek sürdürülürse çocuklar zamanla düşüncelerinin amacını keşfeder, düşünme sistematiğinin niteliğini artırır, bilgiler arasında ilişkiler kurmayı ve çıkarımlar yapmayı öğrenirler.

Read more

DUYGUSAL ZEKANIN BAŞARI VE MUTLULUĞA ETKİSİ

DUYGUSAL ZEKA VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİ

Yaşam Zekası& Başarılı Zeka:
Başarılı zekada, sahip olunan becerilerin en iyi ve etkili şekilde kullanılması vardır.
Bir problem durumu ile karşılaşıldığında çözüm için kişilerin becerilerinden yani yetenekler takımından en uygununu seçip uygulayarak çözüme ulaşması Başarılı zeka kuramının temelini oluşturmaktadır.
Başarılı zekaya sahip kişiler bulundukları çevreye uyum sağlamada ve çevre şartlarına uygun bir şekilde davranmakta ya da uygun bir çözüm yolu bulmakta sorun yaşamazlar.
Herhangi bir sorun yaşadıklarında ya da çözüm yolu bulamadıklarında ise çevrelerini istedikleri gibi şekillendirme özelliğine sahip kişilerdir.
Burada tamamen duyguları yönetebilmekten söz ediyoruz esasında.Tıpkı NLP nin işaret ettiği gibi. Duygularını yönetebilen insan, hayatını da yönetebilir.
Bu nedenle 21.yy da başarılı ve mutlu olmak adına hangi yetkinliklerin önemli olduğuna baktığımızda karşımıza çıkanlara şaşırmamak gerekir.

1-Eleştirel Düşünme: (Kritik,değerlendirme) Görünmeyeni görmek,farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek.

2-Farklı koşullara dayanıklık olması gerekir

3-Esnek Düşünce: Geniş vizyonla bakmak her olana

4-Sorunu çözen insan:(Problem Çözme becerisi,Çatışma,Müzakere becerisi )

5-Farklı olandan Dünya kültür ve dinlerini bilmeli. Ancak o zaman birbirimize saygı ve sevgi gelişir.

6-Grup çalışmasına yatkın olmak.(İşbirliği)İnsanın kendisinden özveride bulunmasını ister

7-Proje yapabilen insan: Yaratıcılık

8-Doğru iletişim kurabilen insan (İlişki Yönetimi) Çocuklara konuşmayı öğretiyoruz ama dinlemeyi değil.(Terapist sadece dinler mesela. Dinlemek bir sanattır.)

9-Olması gerekenle olabileni görmek.

10-Kendisinden bekleneni anlayabilmek: Empati
Harward da bu çekirdek eğitimi alır tüm bölümler ilk sene.( Harward meslek insanı yetiştirmiyor,olgunlaşma insanı yetiştiriyor.)

Read more

Zor İnsanlarla Başa Çıkmanın Yolları

Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi

Eğitimin Amacı

Hayatın her alanında, evde iş yerinde, negatif bakış açısına sahip olan ve/veya zor insanlarla karşı karşıya kalırız. Özellikle itiraz eden, tatmin olmamış, sorun yaşayan veya yaşadığını düşünen iç ve dış müşteriler ile ilişkilerde bu stresli süreci doğru yönetmek çok kritik olmaktadır. Bu programın amacı katılımcılara zor insanlarla baş etmenin ip uçlarını ve yöntemlerini kazandırmaktır.

Kimler Katılmalı

Şirket içerisinde farklı yönetim kademelerinde bulunan, toplantı düzenleyen veya katılan ve bu süreci verimli yönetmek isteyen tüm çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Bilgi aktarımı, grup çalışmaları, vaka analizleri ve uygulamalar.

Eğitimden elde edilecek yararlar

Zor İnsanları Zor Yapan Nedir?

Zor İnsanı Anlamak ve Kendi Negatifliğimizi Tanımak

Negatif İnsan Olmanın Nedenleri

Güven Duygusunun Oluşturulması

Pozitif Düşüncenin Benimsenmesi

Eğitim içeriği

Tanışma oyunu:
ZOR insan kimdir?
Geçinilmesi zor insanlar: Agresifler, Pusuda bekleyenler( Saklı agresifler,) Sürekli şikayet edenler,Sessiz insanlar,her şeyi bilenler vb
Zor insan ortak özellikleri :öfke,alaycılık,eleştirel vb.
ÖFKE nedir,ne değildir?
Zaman Çeşitleri(Psikolojik Zaman ,Gerçek Zaman,Biyolojik Zaman,Yöresel zaman)
İnsanları tanıma becerisi:kendini,başkasını tanıma
Zor insan tipleri (özellikleri) ve davranışları
Etkili İletişim (Empatik İletişim)
uygulama
İletişim becerileri:ne söylediğiniz değil,nasıl söylediğiniz…
İLİŞKİ YÖNETİMİ
Dinleme çeşitleri:Pasif dinleme,Aktif dinleme,Aktif empatik dinleme
uygulama
Kendimizle ve dış dünyayla nasıl bağlantı kurarız?
Algısal Filtreler,(uygulama)İç temsiller,(görsel,işitsel,dokunsal) Beden dili
uygulama
Renklerle kişilik analizleri, sevgi dilleri
Bilinç bilinçaltı ego,zihin vb.ilişkisi
Stres yönetimi
Stresle başa çıkma stratejileri
Zor insanlarla baş etme yöntemleri
Kişi ile Konuyu Ayırabilmek
Role-Playler ve Değerlendirme

Süre: 1 gün, 6 saat

Read more

Ebeveyn Koçluğu

Mutlu anne-babanın çocukları da mutlu olur. Değer yaratan, mutlu ve özgüvenli çocuklar yetiştirmek isteyen anne babalar için gerçekleştirilen özel bir programdır.

Mutlu aile, mutlu bireyler, çocuklar ve umutlu/mutlu bir gelecek…

Aile içi ilişkilerin, anne + çocuk + baba üçgeninde, dengeli ve sağlıklı kurulmasını sağlamak için destek verir.

Mutlu, geliştiren, değer yaratan sağlıklı aile içi iletişim ve ilişkilerin, aile bireylerinin iletişim becerilerinin, çevreleri ile ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesi hedeflenir.

Kısacası Aile olarak değerlerinizi geliştirecek iletişim becerisini kazandırır.

Read more

Ebeveynlere yönelik ‘Farkındalık’ Atölyesi

KİŞİSEL UYANIŞTIR FARKINDALIK.

Farkındalık bir kıvılcımdır.
İnsanın kendisine ‘Ben ne yapıyorum?’ sorusunu yöneltmesidir. Bazen bir söz, bazen bir olay, bazen de bir kitap yada eğitim ….

Bir gün araştırmalarım sırasında can alıcı birkaç cümleye rastladım…..

1.cümle:’Yaşam düzeyimizi belirleyen şey, başımıza gelen olaylar değil, bizim olaylara verdiğimiz tepkilerdir.’ Sorunlar sizi değil, siz sorunları kontrol edin.(Unutmayınız ki, her sorun bir fırsattır.)

2.cümle :’Başarısızlık yoktur, sadece sonuçlar vardır.’

3.cümle: ‘Mevcut durumunuzu değiştiremiyorsanız, duygu ve düşüncelerinizi değiştirin ki davranışlarınız değişsin, böylece tüm yaşamınız (kaderiniz) değişsin.

Duygu ve düşüncelerimi yöneterek (zihin ve dil programlaması) yaşamınızın kontrolünü elinize alabilir, mutluluğa ve başarıya ulaşacak yeteneği elde edebilirsiniz.Yeter ki farkında OLun!

Algılarınız ya siz yönetirsiniz, yada başkaları bunu sizin için yapacaktır.

Read more

Kariyer Koçluğu

Kişilerin hedeflediklerine ulaşabilmelerine yönelik koçluk yapan, yol haritası ve eylem planı yapmalarına profesyonel destek sağlayan hizmettir.

Kişilik Envanteri, Kişisel SWOT Analizi, Meslek Seçimi vb. çalışmalar yapılır.

Tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdır.

Hayaller, istekler, hedefler ve gerçekleşenler.
Hedefini belirlemiş olmak bir ayrıcalıktır. Yaşam anlamlı hale gelir. Hedef belirlemek kolay bir iş değildir. Hedefinizi belirlediğinizde, sizi boğan sisler dağılıverir. Güneşin pırıl, pırıl aydınlattığı bir yolda yürüyüşe çıkmaktır gerisi.

Hele birde tutkuyla bağlandıysanız hedeflerinize, kim tutar sizi…

Bir plan yapabilmek için belirlenmiş hedefleriniz olması gerekiyor. Hedef belirlemek için birçok sorunun yanıtını vermek gerekiyor.
•Karar ve eylemlerinize yön veren nedir?
•Bu sizin için neden önemlidir?
•Sevdiğiniz iş hangisi? Sevdiğin işi yapınca neler değişecek?
•İşinde kullanacağın yeteneklerin neler? Bunu nasıl yapabilirsin?

Yapılacak çalışmalar ile;
•Ben neler yapabilirim?
•Ben neleri yapmaktan hoşlanırım?
•Ben ne istiyorum?
•Karakterim Nasıl?
•Ben ne yapmak istiyorum?
•Ben nerede olmak istiyorum? ortaya çıkarılır.

Bu çalışmalar yapılırken aşağıdaki 3 soru birlikte kullanılmalıdır.
1.Sahip olduğum kaynaklar neler?
2.Ne yapmak istiyorum?
3.Beni “ne/niçin/nerede/nasıl/ne zaman ve kim” mutlu eder?”

Read more

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu Eğitimi

İş dünyasının dinamikleri her geçen gün değişiyor. Günümüz insan kaynağı yönetimi de yeni jenerasyonlarla birlikte farklılaşmış durumda. Yapılan araştırmalarda yönetim anlayışına koçluk metodolojisi eklendiğinde takım üyelerinin performansları artıyor, motivasyonları yükseliyor ve iş yerindeki çatışmalar büyük bir oranda azalıyor.

Bu bağlamda, şirket yöneticileri etki alanlarını arttırmak için Yönetici Koçluğu eğitimlerine başvuruyorlar. Yönetici Koçluğu eğitimi, yöneticinin koçluk metodolojisini yönetim bağlamında nasıl kullanacağının yetkinliğini veren bir eğitim programıdır.

Yönetici Koçluğu Eğitiminin Şirketinize Faydaları

Yöneticilerinizin etki alanı genişler.
Yöneticilerinizin iletişimi derinleşir.
Yöneticileriniz sadece yönetmez, takım üyelerine koçluk eder.
Yöneticileriniz ekiplerine ve diğer takımdaşlarına karşı daha yapıcı ve geliştirici olur.
Yöneticileriniz takım üyelerinin gelişime açık olmalarını sağlar.

Read more
beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort avcılar escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort ataköy escort beylikdüzü escort