Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi

Eğitimin Amacı

Hayatın her alanında, evde iş yerinde, negatif bakış açısına sahip olan ve/veya zor insanlarla karşı karşıya kalırız. Özellikle itiraz eden, tatmin olmamış, sorun yaşayan veya yaşadığını düşünen iç ve dış müşteriler ile ilişkilerde bu stresli süreci doğru yönetmek çok kritik olmaktadır. Bu programın amacı katılımcılara zor insanlarla baş etmenin ip uçlarını ve yöntemlerini kazandırmaktır.

Kimler Katılmalı

Şirket içerisinde farklı yönetim kademelerinde bulunan, toplantı düzenleyen veya katılan ve bu süreci verimli yönetmek isteyen tüm çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Bilgi aktarımı, grup çalışmaları, vaka analizleri ve uygulamalar.

Eğitimden elde edilecek yararlar

Zor İnsanları Zor Yapan Nedir?

Zor İnsanı Anlamak ve Kendi Negatifliğimizi Tanımak

Negatif İnsan Olmanın Nedenleri

Güven Duygusunun Oluşturulması

Pozitif Düşüncenin Benimsenmesi

Eğitim içeriği

Tanışma oyunu:
ZOR insan kimdir?
Geçinilmesi zor insanlar: Agresifler, Pusuda bekleyenler( Saklı agresifler,) Sürekli şikayet edenler,Sessiz insanlar,her şeyi bilenler vb
Zor insan ortak özellikleri :öfke,alaycılık,eleştirel vb.
ÖFKE nedir,ne değildir?
Zaman Çeşitleri(Psikolojik Zaman ,Gerçek Zaman,Biyolojik Zaman,Yöresel zaman)
İnsanları tanıma becerisi:kendini,başkasını tanıma
Zor insan tipleri (özellikleri) ve davranışları
Etkili İletişim (Empatik İletişim)
uygulama
İletişim becerileri:ne söylediğiniz değil,nasıl söylediğiniz…
İLİŞKİ YÖNETİMİ
Dinleme çeşitleri:Pasif dinleme,Aktif dinleme,Aktif empatik dinleme
uygulama
Kendimizle ve dış dünyayla nasıl bağlantı kurarız?
Algısal Filtreler,(uygulama)İç temsiller,(görsel,işitsel,dokunsal) Beden dili
uygulama
Renklerle kişilik analizleri, sevgi dilleri
Bilinç bilinçaltı ego,zihin vb.ilişkisi
Stres yönetimi
Stresle başa çıkma stratejileri
Zor insanlarla baş etme yöntemleri
Kişi ile Konuyu Ayırabilmek
Role-Playler ve Değerlendirme

Süre: 1 gün, 6 saat