Skip to main content Skip to search

Archives for BİREYSEL

DEĞERLERLE YAŞAMAK VE YÖNETMEK

İnsan davranışlarının sebebinin arkasında:

DEĞERLER (en tepededir,en temel harekete geçirendir.)
GÜDÜ: Yeme içme,Barınma,Güvenlik,
İLGİLER
TERCİHLER
DAVRANIŞLAR

DEĞERLER, inançlar ve davranışlar arasındaki köprüdür.
İNANÇ: Sorgulamadığımız kabullerimizdir.
İhtiyaçlar, değerler ve ilgiler, kişinin davranışlarının nedenlerini açıklar.

PEKİ DEĞERLER NE İŞE YARAR?
Düzen sağlar
Kararlar için pusula olur.
Tutarlılık ve güvenirlilik sağlar.

Ancak diğer taraftan hayatı zorlaştırabiliyor.
Bireyler için hazzından vazgeçirtir, Kurumlar için rekabetin önünde dezavantaj sağlayabilir.
Değer farklılıkları anlaşmayı ve iyi geçinmeyi zorlaştırabilir.
Değer farklılıkları duygusal ve cinsel çekim bitince çatışmalara neden olur.

BAŞARI VE DEĞERLER: İnsanlar varoluş nedenleriyle uyumlu bir iş yapıyorsa mutlu çalışır.

Read more

ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN BAŞARIYA ETKİSİ

ELEŞTİREL DÜŞÜNME:
Eleştirel düşünme, üst düzey bir zihinsel eylem biçimi olup, karşılaşılan durumlarla ilgili akılcı düşünerek sonuç çıkarmaktır. Çocukların farklı bakış açısı kazanması, sahip olduğu bilgileri doğru ve yerinde kullanması, nesnel bir dünya görüşüne ve problem çözme becerisine sahip olması açısından oldukça önemlidir.
 Ne yazık ki eğitim sistemimiz çocuklarımızın eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek adına yetersiz kalmaktadır. Ezbere dayalı bir sistem.
Mesela benim çocukluğumda: Hayvanlar nerede yaşar? Sorusuna havada,karada,denizde diye yanıt verirdik. Oysaki havada uçan memeliler orada yaşamazlar,sadece uçar ve geri dönerler.

Eleştirel Düşünme&Duygusal Zeka
 Dünyada başarılı olmuş pek çok kişinin ortak özelliği duygusal zeka kapasitelerinin yüksek olmasıdır.
 Yani, öğrendiğini kullanabilen, gerçek hayattaki uygulamaları üzerinde düşünen ve dönüştürebilen yani eleştirel bakış açısına sahip bireyler olmalarıdır.
 Aslında Eleştirel düşünme becerisi ile Duygusal zeka kapasitesi arasında çift yönlü bir ilişki vardır.
 Bu anlamda Eleştirel düşünme becerisi kazandırılarak Duygusal zeka kapasitesi de artırılabilir.
Not: Duygusal zekanın en kritik noktası ‘Hazzı Erteleme’
Duygularını yönetemiyorsan sorunlusun.(Prefontal kortexi bastırır limbikle dengede çalışırsa.)

Eleştirel Düşünme
Çocuklar fikirlerini özgürce ifade etmeleri için teşvik edildiklerinde, sorgulamalarına izin verildiğinde ve düşünmeleri için gerekli koşullar sağlandığında, problem çözme yollarını da öğrenirler.
 Eleştirel düşünen birey, niçin ve nasıl düşündüğünün farkında olur.
 Yalnızca kendi düşünme süreçlerinin farkında değil, başkalarının düşünme süreçlerini de göz önünde bulundurur
Aileler bu beceriyi kazanması için soru sorup düşünmeye, sorgulamaya teşvik edebilirler
 Bu ödevinin amacı nedir?
 Senin uzun ve kısa vadeli amaçların nelerdir?
 Bu bilgilerden nasıl bir anlam çıkarabilirsin?
 Bu ödevi iyi yaparsan, bu sana hangi açılardan katkı sağlar?
 Matematik problemlerini iyi çözmek ileride sana nasıl yararlar sağlar?
 Bu konudaki görüşün nedir?
 Daha iyi okuma becerisine sahip olman diğer derslerdeki başarını nasıl etkiler?
 Bu kararından hayatın nasıl etkilenir?
 Bu tarihi yorum sence hangi görüş açısıyla yapılmıştır?
 Bu program/kitap sence hangi anlayışı yansıtmaktadır?
 Bu konudaki görüşün nedir?
Bu yolla aile içi sohbetler derinleştirilerek ve zenginleştirilerek sürdürülürse çocuklar zamanla düşüncelerinin amacını keşfeder, düşünme sistematiğinin niteliğini artırır, bilgiler arasında ilişkiler kurmayı ve çıkarımlar yapmayı öğrenirler.

Read more

DUYGUSAL ZEKANIN BAŞARI VE MUTLULUĞA ETKİSİ

DUYGUSAL ZEKA VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİ

Yaşam Zekası& Başarılı Zeka:
Başarılı zekada, sahip olunan becerilerin en iyi ve etkili şekilde kullanılması vardır.
Bir problem durumu ile karşılaşıldığında çözüm için kişilerin becerilerinden yani yetenekler takımından en uygununu seçip uygulayarak çözüme ulaşması Başarılı zeka kuramının temelini oluşturmaktadır.
Başarılı zekaya sahip kişiler bulundukları çevreye uyum sağlamada ve çevre şartlarına uygun bir şekilde davranmakta ya da uygun bir çözüm yolu bulmakta sorun yaşamazlar.
Herhangi bir sorun yaşadıklarında ya da çözüm yolu bulamadıklarında ise çevrelerini istedikleri gibi şekillendirme özelliğine sahip kişilerdir.
Burada tamamen duyguları yönetebilmekten söz ediyoruz esasında.Tıpkı NLP nin işaret ettiği gibi. Duygularını yönetebilen insan, hayatını da yönetebilir.
Bu nedenle 21.yy da başarılı ve mutlu olmak adına hangi yetkinliklerin önemli olduğuna baktığımızda karşımıza çıkanlara şaşırmamak gerekir.

1-Eleştirel Düşünme: (Kritik,değerlendirme) Görünmeyeni görmek,farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek.

2-Farklı koşullara dayanıklık olması gerekir

3-Esnek Düşünce: Geniş vizyonla bakmak her olana

4-Sorunu çözen insan:(Problem Çözme becerisi,Çatışma,Müzakere becerisi )

5-Farklı olandan Dünya kültür ve dinlerini bilmeli. Ancak o zaman birbirimize saygı ve sevgi gelişir.

6-Grup çalışmasına yatkın olmak.(İşbirliği)İnsanın kendisinden özveride bulunmasını ister

7-Proje yapabilen insan: Yaratıcılık

8-Doğru iletişim kurabilen insan (İlişki Yönetimi) Çocuklara konuşmayı öğretiyoruz ama dinlemeyi değil.(Terapist sadece dinler mesela. Dinlemek bir sanattır.)

9-Olması gerekenle olabileni görmek.

10-Kendisinden bekleneni anlayabilmek: Empati
Harward da bu çekirdek eğitimi alır tüm bölümler ilk sene.( Harward meslek insanı yetiştirmiyor,olgunlaşma insanı yetiştiriyor.)

Read more

Öğrenci Koçluğu

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik , yol haritası ve eylem planı yapmalarına estek sağlayan hizmettir.

Program
•Öğrencinin okul başarısını artırmayı,
•Kendine uygun hedefler seçmesini,
•Etkin çalışmayı öğrenmesini,
•Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını,
•Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,
•Doğru iletişim kurmasını,
•Kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

Öğrenci Koçluğu
Öğrenci kimliğindeki bireyin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm yaratıcı yaklaşımlarda bulunur. Öğrencinin, içsel dünyasında farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur, yön gösterir. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini daha iyiye taşımasına yardımcı olur.

Read more

Okullar, Özel Eğitim Kurumları, Üniversite vb. Seminer ve Eğitimler

SEMİNER KONU BAŞLIKLARI:
1-ETKİLİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ:
KATILIMCILAR:
İletişim içinde bulunan müşteri temsilcileri, şirket sorumluları, gönüllü kuruluşlar yönetiminde görev alan, toplum önünde sürekli konuşmak zorunda olanlar, öğretmenler, öğretim üyeleri, profesyoneller, doktorlar, satış ve pazarlama birimlerinde çalışanlar vb.

AMAÇ:
Program katılımcılarının doğru iletişim yöntem ve kanallarını kullanarak iletişim becerilerinin geliştirilmesi, beden dilinin nasıl okunması, kullanılması, böylece sosyal ve özel yaşamında daha sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlamaktır.

2-MOTİVASYON eğitimi:
AMAÇ:
Kişinin motivasyon yollarını keşfetmesini, nelerin kendisini yükselttiğini, hangi yöntemleri kullanacağını, motivasyonunu arttırarak performansını da arttırabileceğini ve hem sosyal yaşamında hem de iş yaşamında başarı sağlamasını amaçlamaktadır.Motivasyon eğitimi sayesinde; motivasyonunuzu arttırmanın yollarını öğreneceksiniz. Motivasyonunuzu nelerin düşürdüğünü keşfedeceksiniz. Motivasyonun fizyolojik olarak nasıl oluştuğunu anlayabileceksiniz.
Motivasyonunuzun iş ve sosyal yaşamda ki etkisini keşfedeceksiniz.
Sınırlayıcı inançlarınızı keşfederek zihninizin yaratıcılığını harekete geçirebileceksiniz. İç motivasyonunuzu harekete geçirerek dış motivasyonunuzu yükseltmeyi öğreneceksiniz.
Kısacası yaşamımızda planların ve hedeflerin nasıl oluşturulması gerektiğini öğreneceğiniz, motivasyonun çalışan üzerindeki etkilerini kavrayacağınız.

3-DUYGUSAL ZEKANIN BAŞARIYA ETKİSİ:
Duygusal Zekanın Yaşamınızdaki Etkisi Nedir?

Her birimiz, yaptığımız işlerden bağımsız olarak, birçok kişiyle iletişim halindeyiz. Kendi duygularınızı anlama, bunların farkında olma ve bu duyguların diğerleriyle iletişimlerinizi ve davranışlarınızı nasıl etkilediğini bilme kapasiteniz, sizin “insan” ilişkilerinizi geliştirecek ve daha tatmin ve başarılı olmanıza destek olacaktır.

Duygusal zeka, duyguların size karşı değil sizin için çalışmasını sağlar.
Duygusal Zeka Nasıl Gelişir?
Duygusal Zeka (EQ), bilişsel zekadan (IQ) farklı olarak, geliştirilebilen bir zeka türüdür. Bunun için birincil ihtiyaç, istekli, kararlı olmak ve pratik yapmaktır. Göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir nokta vardır ki, o da duygusal zeka, ancak bilimsel yöntemlerle geliştirildiğinde sürdürülebilir bir fayda sağlar. Duygusal Zeka gelişimi için kullandığımız Genos Duygusal Zeka Modeli, Genos International ve Swinburne Üniversitesi tarafından araştırmalar ve bilimsel yaklaşımlarla oluşturulmuştur.

Kısacası özfarkındalık (AN da olan))
diğerlerinin farkındalığı(Empati
duygusal muhakeme,(kapsayan)
gerçeklik (özgün)
özyönetim,(hacıyatmaz)
olumlu etki (güçlendiren)

**************************************************************************************************
2020 YILI EĞİTİM VE SEMİNERLERDEN KARELER;

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ÖĞRENCİLERİYLE ”SAĞLIK İLETİŞİMİ” SEMİNERİNDEN..

SAMSUN SINAV OKULLARI ÖĞRETMENLERİNE:

VAN TED KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNE;

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE;

GAZİANTEP :

***********************************************************************************
2019 YILI EĞİTİM VE SEMİNERLERDEN KARELER;

AREL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ SEMİNERLERİ:

ÖZEL MEHMET ORAL ENGELLİLER OKULU ÖĞRETMEN SEMİNERİ:

Özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, fizyoterapist, psikolog ve alanında uzman eğitimcilerin katıldığı seminerimde ‘Motivasyonumuzu canlı tutabilmenin teknikleri’ üzerine konuştuk.

 

————————————————————————–

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE SEMİNER

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEMİNERİ:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

AKA OKULLARI/AKA KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNE:

 

 

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE;

 

BAHÇELİEVLER KOCASİNAN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE;

 

 

BAKIRKÖY NEFUS NAKİPOĞLU ÖZEL EĞİTİM OKULU VELİLERİNE:

KARAMAN BELEDİYESİ KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ DAVETİ ÜZERİNE KARAMAN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU VELİ SEMİNERİ:

***********************************************************************

Hatice Beyza BULUT  Fransa doğumlu olup Türkiye’ye dönerek eğitimlerine burada devam etti. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği sonrası işletme yüksek lisans yapmıştır.13 yıl kadar finans-bankacılık sektöründe yönetici olarak çalışmıştır.2011 yılında 24.hafta erken doğan ve bu sebeple engelli olan (hidrosefali& serebral palsi’li) ve yaşamaz denilen kızı ipek bade (hamdolsun bugün 7 yaşındadır) ile yaşamı bambaşka yöne çevrilmiştir. Evladı için kendini güçlük kılmak adına onlarca kişisel ve ruhsal gelişim eğitimleri almıştır.
Kadir Has Üniversitesi Profesyonel yaşam koçu ve Nlp uzmanı olmuş, sonrasında MEB den aldığı Eğiticinin eğitimi sonrası Eğitmen unvanını almıştır. Nice aileye umut ve ilham olmak adına yaşadıklarını kaleme almış 2016 yılında ilk kitabı olan ‘Kozadan Çıkmak’ yayınlanmış, çok sattığından bugün 3.baskısı yayınlanmaktadır.
Geçen hafta ise 2.kitabı olan ‘Kozanın Sırrı’ raflarda yerini almıştır.
Bugün  ÜNİVERSİTELERCE MOTİVASYONEL konuşmalar yapmak üzere davet alan Hatice Beyza BULUT, diğer tarafta birçok platformda (Philips Avent,Acıbadem,Muzipokids vb) Bakış açısı& İletişim& Motivasyon atölyeleri düzenlemektedir.

Kimi zaman da OKULLARDA (lise) ve özel eğitim merkezlerinde öğretmen&öğrenci ve velilerle buluşarak okul yaşamlarında FARKINDALIK yaratmaya devam etmektedir.
Öğrencilere yönelik seminerlerde öğrencinin, içsel dünyasında farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur, yön gösterir. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini daha iyiye taşımasına yardımcı olur.Böylelikle öğrencinin okul başarısını artırmayı,kendine uygun hedefler seçmesini,etkin çalışmayı öğrenmesini,zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını,güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,doğru iletişim kurmasını,kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

 

Yaşamımızda bizleri başarıya taşıyan Pozitif bakışın sihirli anahtarını keşfetmiş biri olarak bugün tüm öğrendiklerini öğretmek yegane arzusu olmuştur. Çünkü başarısızlık yoktur, sadece sonuçlar vardır ve her sorun bir fırsattır!
Kısacası her şey bir bakış açısından ibarettir ve hepimiz aynı olaya farklı anlamlar yükleriz. Bakış açımızı oluşturan algılarımızı ve inançlarımızı yeniden inşa edersek (zihin ve dil programlama teknikleri ile) bizi başarıya ve mutluluğa götürecek yegane yolu keşfetmiş oluruz. Bütün mesele kendimizle olan iç iletişimimizi yönetebilmektedir.

”Mevcut durumunuzu değiştiremiyorsanız, duygu ve düşüncelerinizi değiştirin ki yaşamınız değişsin.”

Teknikleriyle anlattığı ve katılımcılarla interaktif geçen seminerleri son derece verimli geçmektedir. Mesajı nettir esasında; Hepimizin bir yaşam mücadelesi vardır, hepimiz kendi kozalarımızı örmekteyiz, tıpkı bir ipekböceğinin kelebek olma hayaliyle kozasını ördüğü gibi. Bakış açımıza göre o kozada ya hapisizdir yada koza bizim özgürlüğümüzdür.

Bakış açınızı değiştirin, yaşamınız değişsin ve dönüşsün.İşte o zaman mutluluk ve başarı kaçınılmazdır.

Yeter ki İLETİŞİM ve MOTİVASYON kaynaklarımızı keşfetmiş olalım.

Read more

Ebeveyn Koçluğu

Mutlu anne-babanın çocukları da mutlu olur. Değer yaratan, mutlu ve özgüvenli çocuklar yetiştirmek isteyen anne babalar için gerçekleştirilen özel bir programdır.

Mutlu aile, mutlu bireyler, çocuklar ve umutlu/mutlu bir gelecek…

Aile içi ilişkilerin, anne + çocuk + baba üçgeninde, dengeli ve sağlıklı kurulmasını sağlamak için destek verir.

Mutlu, geliştiren, değer yaratan sağlıklı aile içi iletişim ve ilişkilerin, aile bireylerinin iletişim becerilerinin, çevreleri ile ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesi hedeflenir.

Kısacası Aile olarak değerlerinizi geliştirecek iletişim becerisini kazandırır.

Read more

Ebeveyn Koçluğu;Annelerle ‘İyi Hissetmek’ Atölyesi

1-MUZİPO KİDS BAHÇELİEVLER

Kötü hissetme konusunda bu kadar başarılıyken, bir şeyleri hâlâ değiştirme şansımız var mı? Daha mutlu olabilir miyiz?
Hayatımıza yapacağımız bazı ufak dokunuşlarla bu soruya rahatlıkla “evet” diyebiliriz.

Mutluluk -ruhsal ve bedensel olarak- en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Ve mutluluğu elde edebilmenin yolu, her ne olursa olsun hayata olumlu bakabilmekten geçiyor.
Kalbimiz ve beynimiz her zaman, sevgiyi yeni baştan öğrenebilmemiz için kolayca programlanabilir.
Pozitif düşünce ve davranışlar, bizleri karanlıktan kurtarabilir.

Basit ve küçük davranış değişiklikleriyle, daha mutlu, kendinden daha memnun bireyler haline gelebiliriz.
İpuçlarını öğrenmeye ne dersiniz?

H.Beyza BULUT
Profesyonel Yaşam Koçu ve Nlp Uzmanı

 

2-‘ANNE OLMAK BUNU GEREKTİRİR’SÖYLEŞİSİ :01/05/2019

 

3–PARENTS DERGİSİ GEZGİN ANNELER KULÜBÜ/TRABZON 04/05/2019

 

4- ORGANİZASYON EVİNDE ANNELERLE İYİ HİSSETMEK ATÖLYESİ:

5-PARENTS DERGİSİ ANNE BULUŞMALARI BAKIRKÖY CAPACİTY AVM

Read more

NLP TEKNİKLERİ

“NLP Eğitimi” ile mükemmellik kalıplarını keşfedeceksiniz, başarılı insanların düşünce tarzlarından ve iletişim kurmak tarzlarından yararlanarak hedeflerinizi gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz.

Nörolojik süreçlerimizin nasıl işlediğini öğreneceksiniz. Sadece düşüncelerinizi, hedef belirlemeyi, hedeflerinizi gerçekleştirdiğinizi hayal etmeği değil, fizyolojik tepkilerin önemini de öğreneceksiniz.

Dili kullanış biçiminizin, Beden Dilinizin ve Ses Tonunuzun kendinizle ve başkalarıyla kurduğunuz iletişim üzerindeki etkilerini öğreneceksiniz.

Ulaşmak istediğiniz sonuçları elde etmek için, Nörolojik Süreçlerinizi ve Linguistik(Dilsel) Süreçlerinizi organize etmeyi, kendinizi belirlediğiniz hedefi gerçekleştirmeğe yönelik programlamayı öğreneceksiniz.

Bir iletişim sırasında, karşınızdaki kişinin hangi Temsil Sistemini ağırlıklı olarak kullandığını belirlediğinizde, onun Temsil Sistemi ile eşleşen bir şekilde konuştuğunuzda ve davrandığınızda daha iyi anlaşıldığınızı göreceksiniz.

İletişim kurduğunuz kişinin Ruh Halini doğru olarak belirlediğinizde, birazdan neler olabileceğini, yüksek isabet oranı ile öngöreceksiniz.

Sözel Olmayan İletişim bilinçdışı ile bağlantılıdır. “NLP Eğitimi” ile bilinçdışının önemini anlayacaksınız ve insanların yüz ifadelerinden, jestlerinden, göz temasından, bedensel duruşlarından ve ses tonundan yararlanarak onların bilinçdışının göndermek istediği mesajı algılayabileceksiniz. Onların tepkilerini ve Programlarını daha doğru olarak değerlendirebileceksiniz.

“NLP Eğitimi” ile kendinizle ve başkalarıyla Uyum sağlama becerisinin önemini kavrayacaksınız. Ancak kendiniz ile Uyum sağladığınızda, başkalarıyla Uyum sağlayabilir ve onlarla Etkili İletişim kurabilirsiniz. Etkili İletişim kurmak, size özel hayatınızda ve iş yaşamınızda başarı sağlayacaktır.

İletişimi anlamak ve kullanmak becerisi, başkalarıyla bağlantı kurabilmeğe, kendinizi ifade edebilmeye ve daha iyi ilişkiler kurabilmeye yardımcı olacak güçlü bir alettir.

İkna edici bir iletişim kurabilseydiniz fena mı olurdu?

İnsanlarla ikna edici bir iletişim kuramayan bir kişinin, profesyonel bir şirkette satış kadrosunda yer aldığını düşünün. Başarılı olmak için NLP Eğitimi almak zorundadır, çünkü içinde var olan ikna edici iletişim kuramamak programının, ikna edici iletişim kurabilmek programı ile değiştirilmesi gerekmektedir. İşte Değişim kelimesinin sihirli bir kelime oluşunun sebebi budur. İnsan çok şey ister, ama NASIL sorusunu sorduğunuzda, verdiği cevabın eksik olduğu görülür. Aynı kalarak farklı sonuçlar elde etmek mümkün değildir. Değişmek gerekir.

Bilinçaltlarını her gün olumlu düşünce ve duygularla besleyenler, olumlu konuşuyor oluşun gücünü bilirler.

Etkili İletişim” kurmak, insanın kişisel ve profesyonel yaşamının temelidir.

Read more

Yaşam Koçluğu

Yaşam koçluğu, en basit anlatımla hayallerinizi planlara, planlarınızı da gerçeğe dönüştürmektir.

Koçla yapacağınız çalışma, kararsız kaldığınız ya da sıkıştığınızı sandığınız noktadan sizi çıkarmayı amaçlar. Bunu yaparken, size yeni bakış açıları kazandırmak gibi farklı teknikler kullanırız. Böylece hiç farkında olmadığınız ya da bugüne kadar kullanmadığınız güçlerinizi açığa çıkararak hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz.

Görüşmelerde, sizin önceliklerinizi dikkate alarak birlikte ortak bir strateji geliştiririz.
Neden ve niye sorularını sormayız. Geçmişe bakmayız. Şu an bulunduğunuz noktadan varmak istediğiniz noktaya nasıl varacağınıza yoğunlaşırız.

Yaşam Koçluğu, akıl ve ruh sağlığı yerinde olup, hayatında geldiği noktada kendisini mutsuz hisseden, aradığı yönü bulamayan ya da o yöne doğru nasıl ilerleyeceğini bilemeyen kişiler içindir.

Yaşam Koçluğu’nda koçun doğruları değil sizin doğrularınız hayata geçirilir.

Yapılan çalışmanın esası, sorularla duruma yeni açılardan bakmanızı, daha önce farkına varmadığınız çözümleri görmenizi sağlamaktır.

Yaşam koçu bir rehberdir. Hedefe varış ancak koçla birlikte yürümeniz, kararlaştırılan haftalık uygulamaları yerine getirmenizle mümkün olur.

Birlikte çalışarak,
Sevdiğiniz işi bulup ona doğru adım atmanızı sağlayabiliriz,
Hayallerinizi gerçekleştirmek için bir hareket planı hazırlayabiliriz,
İlişkinizde gözünüzden kaçan yanları tespit edebiliriz,
Yaşam amacınızı netleştirebiliriz,
Sizi engelleyen veya yavaşlatan inançlarınızı tespit edip yerine güçlendirici inançları koyabiliriz.

Read more

Eğiticinin Eğitimi

EĞİTİM İÇERİĞİ
Eğitim Yönetimi

Profesyonel Eğitim Yönetimi
Başarılı Eğitim Yöntemleri
Eğitimlerde Hedef Belirleme ve İçerik Hazırlama
Eğitimde Zaman Yönetimi ve Eğitim Öncesi Hazırlıklar
Eğitim Yapısına Uygun Ortam Seçimi ve Hazırlanması
Eğitimde Oturma Düzeni
Eğitim Materyallerinin Doğru Yer ve Zamanda Kullanılması
Eğitim İhtiyaç Analizi Uygulamaları

Eğitimcinin Temel Özellikleri

Eğiticinin Kimliği ve Rolü
Beden Dilinin Etkin Kullanımı
İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Arttıran Yöntemler
Öz güven ve Sakinlik
İlgiyi Canlı Tutmak

Eğitim Sunumlarının Hazırlanması

Eğitim Sunumlarının Hazırlanması ve Etkin Sunum
Sunum Akışının Planlanması
Sunum Materyallerin Tespiti
Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri
Sahneyi Kullanma
Eğitimde Soru Alma Yanıtlama ve Soru Sorarak Etkileşim Yaratma
Eğitim Kitapçığı Hazırlanma
Eğitim Oyunlarının Planlanması, Uygulamalar ve Örnekler
Eğitimde Test Kullanımı ve Uygulama Çalışmaları
Eğitimlerde Zor İnsanlarla Başa Çıkmak, Eleştiri ve Öfkeli Tutumları Karşılama ve Sakinleştirme
Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Atölye Çalışmaları

Her Katılımcının Bir Konu Hakkında Sunum Hazırlaması, Sunumun Video Çekimi Eşliğinde İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Read more
beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort avcılar escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort ataköy escort beylikdüzü escort