İnsan davranışlarının sebebinin arkasında:

DEĞERLER (en tepededir,en temel harekete geçirendir.)
GÜDÜ: Yeme içme,Barınma,Güvenlik,
İLGİLER
TERCİHLER
DAVRANIŞLAR

DEĞERLER, inançlar ve davranışlar arasındaki köprüdür.
İNANÇ: Sorgulamadığımız kabullerimizdir.
İhtiyaçlar, değerler ve ilgiler, kişinin davranışlarının nedenlerini açıklar.

PEKİ DEĞERLER NE İŞE YARAR?
Düzen sağlar
Kararlar için pusula olur.
Tutarlılık ve güvenirlilik sağlar.

Ancak diğer taraftan hayatı zorlaştırabiliyor.
Bireyler için hazzından vazgeçirtir, Kurumlar için rekabetin önünde dezavantaj sağlayabilir.
Değer farklılıkları anlaşmayı ve iyi geçinmeyi zorlaştırabilir.
Değer farklılıkları duygusal ve cinsel çekim bitince çatışmalara neden olur.

BAŞARI VE DEĞERLER: İnsanlar varoluş nedenleriyle uyumlu bir iş yapıyorsa mutlu çalışır.