Skip to main content Skip to search

Archives for Uncategorized

NLP TEKNİKLERİ

“NLP Eğitimi” ile mükemmellik kalıplarını keşfedeceksiniz, başarılı insanların düşünce tarzlarından ve iletişim kurmak tarzlarından yararlanarak hedeflerinizi gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz.

Nörolojik süreçlerimizin nasıl işlediğini öğreneceksiniz. Sadece düşüncelerinizi, hedef belirlemeyi, hedeflerinizi gerçekleştirdiğinizi hayal etmeği değil, fizyolojik tepkilerin önemini de öğreneceksiniz.

Dili kullanış biçiminizin, Beden Dilinizin ve Ses Tonunuzun kendinizle ve başkalarıyla kurduğunuz iletişim üzerindeki etkilerini öğreneceksiniz.

Ulaşmak istediğiniz sonuçları elde etmek için, Nörolojik Süreçlerinizi ve Linguistik(Dilsel) Süreçlerinizi organize etmeyi, kendinizi belirlediğiniz hedefi gerçekleştirmeğe yönelik programlamayı öğreneceksiniz.

Bir iletişim sırasında, karşınızdaki kişinin hangi Temsil Sistemini ağırlıklı olarak kullandığını belirlediğinizde, onun Temsil Sistemi ile eşleşen bir şekilde konuştuğunuzda ve davrandığınızda daha iyi anlaşıldığınızı göreceksiniz.

İletişim kurduğunuz kişinin Ruh Halini doğru olarak belirlediğinizde, birazdan neler olabileceğini, yüksek isabet oranı ile öngöreceksiniz.

Sözel Olmayan İletişim bilinçdışı ile bağlantılıdır. “NLP Eğitimi” ile bilinçdışının önemini anlayacaksınız ve insanların yüz ifadelerinden, jestlerinden, göz temasından, bedensel duruşlarından ve ses tonundan yararlanarak onların bilinçdışının göndermek istediği mesajı algılayabileceksiniz. Onların tepkilerini ve Programlarını daha doğru olarak değerlendirebileceksiniz.

“NLP Eğitimi” ile kendinizle ve başkalarıyla Uyum sağlama becerisinin önemini kavrayacaksınız. Ancak kendiniz ile Uyum sağladığınızda, başkalarıyla Uyum sağlayabilir ve onlarla Etkili İletişim kurabilirsiniz. Etkili İletişim kurmak, size özel hayatınızda ve iş yaşamınızda başarı sağlayacaktır.

İletişimi anlamak ve kullanmak becerisi, başkalarıyla bağlantı kurabilmeğe, kendinizi ifade edebilmeye ve daha iyi ilişkiler kurabilmeye yardımcı olacak güçlü bir alettir.

İkna edici bir iletişim kurabilseydiniz fena mı olurdu?

İnsanlarla ikna edici bir iletişim kuramayan bir kişinin, profesyonel bir şirkette satış kadrosunda yer aldığını düşünün. Başarılı olmak için NLP Eğitimi almak zorundadır, çünkü içinde var olan ikna edici iletişim kuramamak programının, ikna edici iletişim kurabilmek programı ile değiştirilmesi gerekmektedir. İşte Değişim kelimesinin sihirli bir kelime oluşunun sebebi budur. İnsan çok şey ister, ama NASIL sorusunu sorduğunuzda, verdiği cevabın eksik olduğu görülür. Aynı kalarak farklı sonuçlar elde etmek mümkün değildir. Değişmek gerekir.

Bilinçaltlarını her gün olumlu düşünce ve duygularla besleyenler, olumlu konuşuyor oluşun gücünü bilirler.

Etkili İletişim” kurmak, insanın kişisel ve profesyonel yaşamının temelidir.

Read more

Sufi Nefesi Atölyesi

Kişisel Gelişim Uzmanı olarak sizleri kadim uygulamalardan en etkili ve güçlü çalışmalar olan Sufi Nefes teknikleri ile buluşturuyoruz. Bir çok sufi kolunda yer alan şifa, farkındalık, mutluluk ve yaratım ile senkronize olmayı hedefleyen özel nefesler ile şimdiye kadar karşılaşmadığınız evrensel ritüelleri deneyimleyeceksiniz.

Sufi Nefes Çalışmaları sonrasında:

Mutluluk hormonu aktivasyonu
Parasempatik Sinir Sistemi aktivasyonu
Şafi esmasının şifa dinamikleri

sağlanarak an’da farkındalığı ve bilincinizi yakalamanız hedeflenmektedir.


 

Read more

KOÇLUK BECERİLERİ

Koza’da koçluk hizmetini, tüm kurum ve bireylere kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak hedeflerini gerçekleştirme sürecinde yol arkadaşlığı olarak sunmaktayız.

Koza’nın Koçluk Prensipleri:

 • Karşılıklı disiplinli çalışma
 • Taahhütleri karşılıklı gerçekleştirme
 • Mutlak sonuç elde etme / hedefi gerçekleştirme

Bireysel Koçluk Modelleri :

Ebeveyn Koçluğu:

Ebeveyn Koçu, ebeveynleri şu anda bulundukları durumdan nasıl bir anne baba olmak istediklerine dair hedeflerine ulaşmaları konusunda destekler. Kişiye ayna tutarak, artılarını ve eksilerini daha objektif biçimde görmesini sağlar. Nasıl ve nedenlerle zaman harcamak yerine, bugüne ve çözüme odaklı pratik ve yapıcı yöntemler kullanır. Ebeveyn Koçluğunun en önemli özelliği ise direktif olmamasıdır. Anne babanın kendi aile yaşantısının uzmanı olduğunu kabul eder. Anne babalar alternatifler çerçevesinde kendi ebeveynlik değerlerine ve yaşamlarına uygun, aynı zamanda çocuklarının mizacına uygun yöntemleri seçerek aksiyon planlarını hazırlarlar. Anne baba koçu ise bu sürecin ilerlemesine destek olur.

İlişki Koçluğu:

İlişki koçluğu ile kendinizi daha iyi ifade edebilir, özel yaşamınızda ki dengeleri daha rahat kurabilir, isteklerinizi karşınızdakine daha net ve açık söyleyebilirsiniz. İlişki koçluğu size gerektiğinde “hayır” demeyi öğretir. Bu yöntem ile özel ve sosyal yaşamınız ile ilgili sınırınızı çevrenize doğru olarak iletebilir, doğru kişileri seçebilir, çatışmaları yönetebilir, yaşadığınız olumsuzlukların neden sonuç ilişkilerini çok rahat kurabilirsiniz.

Kariyer Koçluğu:

Kariyerde değişiklik, gelişim, terfi veya geçiş sürecinde işleyen koçluk modelidir. Lise döneminde başlandığı takdirde kişiye en uygun mesleğin seçilmesinde fayda sağlar.

Bireysel Dönüşüm Koçluğu:

Bireyin, hayatın herhangi bir alanında kendine koyduğu hedefin gerçekleşmesi sürecine hizmet eden, hedeflere ulaşmayı hızlandıran koçluk modelidir.

 

Read more

KOÇLUK

Koza’da koçluk hizmetini, tüm kurum ve bireylere kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak hedeflerini gerçekleştirme sürecinde yol arkadaşlığı olarak sunmaktayız.

Koza’nın Koçluk Prensipleri:

 • Karşılıklı disiplinli çalışma
 • Taahhütleri karşılıklı gerçekleştirme
 • Mutlak sonuç elde etme / hedefi gerçekleştirme

Kurumsal Koçluk Modelleri

Yönetici Koçluğu:

Orta ve üst düzey yöneticilere sunulan, ağırlıklı olarak iş/özel hayat dengesi, stresle baş etme, zirvenin yalnızlığı konularında çalışılan koçluk modelidir

İşletme Koçluğu:

Orta ve küçük ölçekli işletmelerde, danışanın hedefine göre işletmenin büyümesi, gelişmesi, markalaşması, yeni bir marka yaratması, kimlik kazanması konularında hizmet veren koçluk modelidir.

Kariyer Koçluğu:

Kurum ya da kuruluşlarda çalışana kariyer hedefine  başarı ile ulaşmayı sağlayan koçluk modelidir.

Ekip Koçluğu:

Kurum ya da kuruluşlarda tüm ekibi kapsayan ortak kültür veya motivasyonun yaratılmasına yönelik koçluk modelidir

Satış Koçluğu:

Şirketlerin satış hedeflerine ulaşma sürecine destek veren, satış ekibinin performans gelişimine katkı sağlayan koçluk modelidir.

Read more

Analitik Düşünme

Eğitimin Hedefleri

Bu eğitimin sonunda katılımcıların, iş ve özel hayatlarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde analitik yaklaşım becerilerini geliştirmeleri, analitik ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen bir dizi tekniği öğrenip günlük hayatlarında uygulamaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Kavramlar
 • Analitik Düşünme, Eleştirel Düşünme,Yaratıcı Düşünme, Sentez Yapma Nedir ?
 • Bu Düşünme Biçimlerinin Birbirleri ile Nasıl Bir İlişkisi Vardır ve Problemlerin Çözümünde Birlikte Nasıl Kullanılırlar ?
 • Sistem Düşüncesi Nedir ?
 • Zihnin Çalışma Prensipleri, Öğrenilmiş Çaresizliklerimiz ve Bunların Problemlerin Tanımlanmasında ve Çözümünde Oluşturduğu Engeller
  • Problemleri Tanımlama, Analiz Etme Teknikleri ve Uygulaması
  • İç Tedarikçi – İç Müşteri Analizi
 • Parçalara Ayırma Yöntemi
 • Sistem Diyagramları
 • Beyaz Kağıt Yöntemi
 • Değer Zinciri Yöntemi
 • Yaratıcı Düşünme Teknikleri
 • Walt Disney’in Yaratıcılık Modeli

 

 

Read more