DUYGUSAL ZEKA VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİ

Yaşam Zekası& Başarılı Zeka:
Başarılı zekada, sahip olunan becerilerin en iyi ve etkili şekilde kullanılması vardır.
Bir problem durumu ile karşılaşıldığında çözüm için kişilerin becerilerinden yani yetenekler takımından en uygununu seçip uygulayarak çözüme ulaşması Başarılı zeka kuramının temelini oluşturmaktadır.
Başarılı zekaya sahip kişiler bulundukları çevreye uyum sağlamada ve çevre şartlarına uygun bir şekilde davranmakta ya da uygun bir çözüm yolu bulmakta sorun yaşamazlar.
Herhangi bir sorun yaşadıklarında ya da çözüm yolu bulamadıklarında ise çevrelerini istedikleri gibi şekillendirme özelliğine sahip kişilerdir.
Burada tamamen duyguları yönetebilmekten söz ediyoruz esasında.Tıpkı NLP nin işaret ettiği gibi. Duygularını yönetebilen insan, hayatını da yönetebilir.
Bu nedenle 21.yy da başarılı ve mutlu olmak adına hangi yetkinliklerin önemli olduğuna baktığımızda karşımıza çıkanlara şaşırmamak gerekir.

1-Eleştirel Düşünme: (Kritik,değerlendirme) Görünmeyeni görmek,farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek.

2-Farklı koşullara dayanıklık olması gerekir

3-Esnek Düşünce: Geniş vizyonla bakmak her olana

4-Sorunu çözen insan:(Problem Çözme becerisi,Çatışma,Müzakere becerisi )

5-Farklı olandan Dünya kültür ve dinlerini bilmeli. Ancak o zaman birbirimize saygı ve sevgi gelişir.

6-Grup çalışmasına yatkın olmak.(İşbirliği)İnsanın kendisinden özveride bulunmasını ister

7-Proje yapabilen insan: Yaratıcılık

8-Doğru iletişim kurabilen insan (İlişki Yönetimi) Çocuklara konuşmayı öğretiyoruz ama dinlemeyi değil.(Terapist sadece dinler mesela. Dinlemek bir sanattır.)

9-Olması gerekenle olabileni görmek.

10-Kendisinden bekleneni anlayabilmek: Empati
Harward da bu çekirdek eğitimi alır tüm bölümler ilk sene.( Harward meslek insanı yetiştirmiyor,olgunlaşma insanı yetiştiriyor.)