Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve profesyonel hayatta önemlidir. Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü içererek, belirli bir amaca yönelik, sözel ve görsel etkileşimin önemini belirtirler. Amaç, eğitimde yeni veya sentez halinde birikimli bilgi sunumu olabileceği gibi, iş hayatında kâr amaçlı yeni ürün ve hizmet tanıtımı veya satışların hızlandırılması yöntemleri olabilir. Etkin sunum becerileri, özenle kullanılan bir sözel-yazılı ifade, anlamlı beden dili ve teknolojik görsel- işitsel araçların desteği ile izleyicileri kendinden emin, saygın ve ikna edici biçimde bilgilendirmek, yönlendirmek veya etkilemek, interaktif katılımı sağlamak adına son derece önemlidir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Diğer Çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Alıştırmalar, Anlatım ve tartışma, Uygulamalı grup çalışmaları

Eğitim içeriği

Sunum Teknikleri Temel İlkeler

Öğrenme ve Katılım İlişkisi

Katılımcılar hakkında Bilgi Sahibi olmak ve Empati

Sunum Hazırlıkları

Sunum Materyalleri ve Ekipmanlar

Sunumun Gerçekleştirilmesi

Amaca yönelik Sunum Teknikleri

Sunum çeşitleri

Katılımcılarla İletişim

Kişisel Alanı Korumak

Kim, Ne ve Nasıl

Sahne Kullanımı

Beden Dili ve Ses Tonu

Katılımcının İlgisini Sürekli Kılmak

Kişisel Tarzı Yaratmak

Bireysel Değerlendirmeler

Sahneye Koymak

Sunumda Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri

Heyecanın faydası

Özetleme Yöntemleri

Uygulamalar ve Sunum Değerlendirmesi ve Geribildirim

Süre: 1 gün, 7 saat