Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik , yol haritası ve eylem planı yapmalarına estek sağlayan hizmettir.

Program
•Öğrencinin okul başarısını artırmayı,
•Kendine uygun hedefler seçmesini,
•Etkin çalışmayı öğrenmesini,
•Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını,
•Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,
•Doğru iletişim kurmasını,
•Kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

Öğrenci Koçluğu
Öğrenci kimliğindeki bireyin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm yaratıcı yaklaşımlarda bulunur. Öğrencinin, içsel dünyasında farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur, yön gösterir. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini daha iyiye taşımasına yardımcı olur.