Eğitimin Amacı

Özellikle, şirketlerin yönetim kademeleri gerek faaliyetler gerekse proje bazlı çalışmalarda zaman açısından belirli bir baskı altındadırlar. Bu baskı doğal olarak daha alt kademelere gerginleştirici unsur (stresör) olarak yansır. Bu nedenle, zamanı kontrol etmenin ve verimli kullanmanın önemi başat niteliğe sahiptir. Zamanı doğru ve etkin yönetmek, bilhassa önceliklerin saptanması ve dengeden geçer. Zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunları çözümlemenin yöntemlerinin işleneceği bu eğitim; delege etmenin, yani yetki devrinin tekniklerini ve öncelikleri belirlemenin yönetiminin nasıl olacağını açık şekilde ortaya koyacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, tüm çalışanlar.

Eğitim Yöntemi:

Anlatım ve tartışma, uygulamalı ekip çalışmaları, sunumlar ve değerlendirmeler

Eğitimden elde edilecek yararlar

Zamana dair yeni bir bakış açısı kazanmak

Zamanın nasıl kontrollü ve verimli kullanılacağı

Zaman kayıplarının temel nedenleri ve bunlarla baş etmenin yollarına dair bilgi edinmek

Öncelikleri belirlemenin ve yetki devretmenin etkin zaman yönetimine nasıl katkılar sağladığı

Zaman ve stres bağlantısını analiz etmek

Eğitim içeriği

Zaman ve Zaman Yönetimi Nedir?

Kendimi Yönetmek Nedir?

Etkin Zaman Yönetimi İçin Teknikler ve Öneriler

Zaman Yönetiminin Ana Prensipleri

Zamanı Kaybettiren Faktörler

Zamanı Dengeli Kullanma

Zaman Yönetim Araçlarını Etkili Kullanmak

Zaman Tuzakları

Zaman Yönetimi Formülü

Pareto Analizi İş Yaparken Nasıl Kullanılır?

Planlama ve Zaman

Proaktif Davranış

İnsanların Günlük Performansları Değişimi

Pratik Eylem Önerileri Ve Uygulamalar

Bireysel Eylem Planı Oluşturma

Zaman Yönetiminde 80 / 20 kuralı veya Daha iyisi

Yaşamı ve Zamanı Planlamanın Nedenleri

Zaman Yönetimi Egzersizi

Zamanı Yönetmedeki Sorunlarınızı Keşfedin

Sebepler ve Çözümler

Süre: 1 gün, 7 saat