ELEŞTİREL DÜŞÜNME:
Eleştirel düşünme, üst düzey bir zihinsel eylem biçimi olup, karşılaşılan durumlarla ilgili akılcı düşünerek sonuç çıkarmaktır. Çocukların farklı bakış açısı kazanması, sahip olduğu bilgileri doğru ve yerinde kullanması, nesnel bir dünya görüşüne ve problem çözme becerisine sahip olması açısından oldukça önemlidir.
 Ne yazık ki eğitim sistemimiz çocuklarımızın eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek adına yetersiz kalmaktadır. Ezbere dayalı bir sistem.
Mesela benim çocukluğumda: Hayvanlar nerede yaşar? Sorusuna havada,karada,denizde diye yanıt verirdik. Oysaki havada uçan memeliler orada yaşamazlar,sadece uçar ve geri dönerler.

Eleştirel Düşünme&Duygusal Zeka
 Dünyada başarılı olmuş pek çok kişinin ortak özelliği duygusal zeka kapasitelerinin yüksek olmasıdır.
 Yani, öğrendiğini kullanabilen, gerçek hayattaki uygulamaları üzerinde düşünen ve dönüştürebilen yani eleştirel bakış açısına sahip bireyler olmalarıdır.
 Aslında Eleştirel düşünme becerisi ile Duygusal zeka kapasitesi arasında çift yönlü bir ilişki vardır.
 Bu anlamda Eleştirel düşünme becerisi kazandırılarak Duygusal zeka kapasitesi de artırılabilir.
Not: Duygusal zekanın en kritik noktası ‘Hazzı Erteleme’
Duygularını yönetemiyorsan sorunlusun.(Prefontal kortexi bastırır limbikle dengede çalışırsa.)

Eleştirel Düşünme
Çocuklar fikirlerini özgürce ifade etmeleri için teşvik edildiklerinde, sorgulamalarına izin verildiğinde ve düşünmeleri için gerekli koşullar sağlandığında, problem çözme yollarını da öğrenirler.
 Eleştirel düşünen birey, niçin ve nasıl düşündüğünün farkında olur.
 Yalnızca kendi düşünme süreçlerinin farkında değil, başkalarının düşünme süreçlerini de göz önünde bulundurur
Aileler bu beceriyi kazanması için soru sorup düşünmeye, sorgulamaya teşvik edebilirler
 Bu ödevinin amacı nedir?
 Senin uzun ve kısa vadeli amaçların nelerdir?
 Bu bilgilerden nasıl bir anlam çıkarabilirsin?
 Bu ödevi iyi yaparsan, bu sana hangi açılardan katkı sağlar?
 Matematik problemlerini iyi çözmek ileride sana nasıl yararlar sağlar?
 Bu konudaki görüşün nedir?
 Daha iyi okuma becerisine sahip olman diğer derslerdeki başarını nasıl etkiler?
 Bu kararından hayatın nasıl etkilenir?
 Bu tarihi yorum sence hangi görüş açısıyla yapılmıştır?
 Bu program/kitap sence hangi anlayışı yansıtmaktadır?
 Bu konudaki görüşün nedir?
Bu yolla aile içi sohbetler derinleştirilerek ve zenginleştirilerek sürdürülürse çocuklar zamanla düşüncelerinin amacını keşfeder, düşünme sistematiğinin niteliğini artırır, bilgiler arasında ilişkiler kurmayı ve çıkarımlar yapmayı öğrenirler.