Eğitimin Hedefleri

Bu eğitimin sonunda katılımcıların, iş ve özel hayatlarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde analitik yaklaşım becerilerini geliştirmeleri, analitik ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen bir dizi tekniği öğrenip günlük hayatlarında uygulamaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Kavramlar
 • Analitik Düşünme, Eleştirel Düşünme,Yaratıcı Düşünme, Sentez Yapma Nedir ?
 • Bu Düşünme Biçimlerinin Birbirleri ile Nasıl Bir İlişkisi Vardır ve Problemlerin Çözümünde Birlikte Nasıl Kullanılırlar ?
 • Sistem Düşüncesi Nedir ?
 • Zihnin Çalışma Prensipleri, Öğrenilmiş Çaresizliklerimiz ve Bunların Problemlerin Tanımlanmasında ve Çözümünde Oluşturduğu Engeller
  • Problemleri Tanımlama, Analiz Etme Teknikleri ve Uygulaması
  • İç Tedarikçi – İç Müşteri Analizi
 • Parçalara Ayırma Yöntemi
 • Sistem Diyagramları
 • Beyaz Kağıt Yöntemi
 • Değer Zinciri Yöntemi
 • Yaratıcı Düşünme Teknikleri
 • Walt Disney’in Yaratıcılık Modeli